Aktualizacja wytycznych dla Usługodawców w kontekście wymiany EDM

Wytyczne dla wymiany EDM

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wytycznych dla Usługodawców w kontekście wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentu przeznaczonego dla Usługodawców w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

  

Co znajdę w dokumencie?

Dokument zawiera zaktualizowany opis zabezpieczenia kanału komunikacyjnego w komunikacji z usługami pobierania EDM, wskazanie dopuszczalnych certyfikatów TLS oraz sposób ich walidacji.

Dokumentacja integracyjna Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostanie w najbliższym czasie zaktualizowana w zakresie obejmującym opublikowane wytyczne.  

  

Pliki do pobrania