Aktualizacja wzorów HL7 CDA dla Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM)

Centrum e-Zdrowia przygotowuje zmiany obsługi dokumentu Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM).

W związku z faktem, że obecny zakres danych dokumentu obejmuje zarówno informacje o zaleceniach medycznych jak również daje możliwość określenia terminów wizyt lub badań co utrudnia podział zadań pomiędzy lekarzami oraz koordynatorami planujemy podzielić te informacje na dwa dokumenty.

Dokument IPOM będzie obejmował zalecenia lekarskie związane z planem leczenia. Nowy dokument harmonogram IPOM będzie pozwalał na przypisanie terminów wizyt/badań do zaleceń określonych przez lekarza wraz z możliwością odnotowania statusu wizyty/badania. Harmonogram IPOM nie będzie wymagał podpisu co pozwoli na swobodną pracę koordynatorów, natomiast zakres wprowadzanych zmian przez koordynatorów będzie ograniczony jedynie do terminów oraz statusów wizyt/badań.

System będzie weryfikował czy w harmonogramie nie pojawiły się nowe zalecenia nieautoryzowane przez lekarza w dokumencie IPOM. Jeżeli lekarz wprowadzałby zmiany w planie opieki wówczas niezbędna jest aktualizacja dokumentu IPOM, następnie należy przygotować harmonogram do nowej wersji IPOM.

Na okoliczność przekazania harmonogramu, odczytu, aktualizacji oraz anulowania - przygotowujemy analogiczne usługi do funkcjonujących w obszarze IPOM. Specyfikacja szablonów dokumentów została załączona, a definicje usług którymi będzie można przesłać harmonogram udostępnimy najpóźniej do 6 grudnia.

Aktualizacja wzorów szablonu IPOM HL7 CDA

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowany przykład dokumentu Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM) HL7 CDA. Jednocześnie udostępniamy wzór nowego dokumentu - Harmonogramu IPOM.

Jak mogę zapoznać się z szablonem?

Aby zapoznać się z szablonami IPOM należy rozpakować załącznik i otworzyć plik: plcda-html/index.html.

Definicję szablonu IPOM można znaleźć w zakładce identyfikatory, pod pozycją: 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.41 [1] Indywidualny Plan Opieki Medycznej.

Definicję szablonu IPOM - Harmonogram można znaleźć w zakładce identyfikatory, pod pozycją: 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.42 [1] Indywidualny Plan Opieki Medycznej Harmonogram.

Co znajdę w udostępnionych dokumentach?

W materiałach udostępniono: wzorcowe przykłady dokumentu HL7 CDA indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM) oraz dokumentu IPOM - harmonogram oraz szablony DECOR.

Masz pytania?

Pytania i uwagi dot. w/w dokumentacji prosimy kierować na adres: p1_edm@cez.gov.pl.

Pliki do pobrania