Aktualne zasady dotyczące izolacji i kwarantanny

28 marca został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek

Od poniedziałku 28 marca 2022 roku został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek. Został również zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny.

 

Uwaga

Osoby odbywające w dniu wejścia w życie niżej wskazanego rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie informacje na temat aktualnych obostrzeń i zmian znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000047301.pdf 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679/D2022000067901.pdf