Ankieta dotycząca Zdarzeń Medycznych

Ankieta dot. stanu przygotowania podmiotu

Centrum e-Zdrowia w dniach 8-9 stycznia 2021r. przekazało ankietę dotyczącą stanu przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wejścia od dnia 1 lipca 2021r. obowiązku raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz umożliwienia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu e-Zdrowie (P1), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Gdzie dostępna jest ankieta i jak uzyskać do niej dostęp?

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/index.php/442121. Dostęp do ankiety można uzyskać po wpisaniu hasła przekazanego w ww. korespondencji otrzymanej od CeZ w dniach 8 - 9 stycznia br.