Badanie poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Zostanie ono przeprowadzone w dniach 5 czerwca – 7 lipca 2023 r.

- Jednym z kluczowych celów „Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027” jest dialog z użytkownikami naszych produktów. Jestem przekonany, że poznanie potrzeb środowiska medycznego, a także diagnoza poziomu zaawansowania technologicznego podmiotów są niezbędne do dalszego rozwoju cyfrowego oraz projektowania użytecznych i wygodnych rozwiązań. Dlatego zachęcam wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w badaniu, tak byśmy wspólnie mogli rozwijać e-zdrowie w Polsce – podkreśla Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Cele badania

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Badanie będzie realizowane w formie kwestionariusza online w dniach 5 czerwca - 7 lipca 2023 r. Każdy podmiot leczniczy, zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i prowadzący dokumentację medyczną, otrzymał od CeZ mailowo indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub telefonicznie - infolinia Centrum e-Zdrowia: tel. 19 239.