Dodatkowe finansowanie z NFZ dla placówek obsługujących e-skierowania

Kogo premiuje NFZ?

Od 1 lipca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia premiuje świadczeniodawców, którzy już teraz zadbali o wygodę swoich pacjentów i wystawiają lub/i przyjmują e-skierowania, podnosząc tym samym jakość swoich usług medycznych. Zakres premiowania dotyczy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

 

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?

Zmiany wprowadzone zarządzeniami NFZ mają na celu zachęcenie lekarzy do wystawiania e-skierowań na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne, poprzez zwiększenie poziomu finansowania w przypadku wystawiania tych dokumentów w postaci elektronicznej. Dodatkowo premiowane jest umawianie porady w AOS na podstawie wystawionego e-skierowania w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia.

 

Obowiązek wystawiania e-skierowania

Już 8 stycznia 2021 roku, wszyscy świadczeniodawcy będą ustawowo zobowiązani do wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • specjalistyczne badania (tzw. ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne).

 

Jak to wygląda obecnie?

Do 8 stycznia 2021 r. trwa okres przejściowy, gdzie funkcjonują zarówno skierowania w postaci tradycyjnej (papierowej), jak i w postaci elektronicznej. Jest także możliwość wystawienia pacjentowi elektronicznego skierowania i wydania mu wydruku informacyjnego. Wydruk papierowy, podpisany przez lekarza wystawiającego skierowanie, może być zrealizowany jako e-skierowanie (w placówkach, które już obsługują e-skierowania) lub jako zwykłe skierowanie na dotychczasowych zasadach dotyczących skierowań w postaci papierowej (w placówkach, które jeszcze nie obsługują e-skierowań).

 

W czasie epidemii koronawirusa wiele placówek leczniczych doceniło potencjał usług wdrażanych w ramach systemu e-zdrowie (P1) i przystąpiło już teraz do obsługi skierowań w postaci elektronicznej. Stwarza to więcej możliwości dla pacjentów i pozwala na bezpieczny kontakt lekarza z pacjentem w sytuacji, gdy nie ma konieczności fizycznej wizyty w gabinecie, a pacjent potrzebuje np. kontynuacji leczenia w placówce specjalistycznej. Wystawione e-skierowania są zawsze widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl.

 

E-skierowanie to również wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjenta. Aby zapisać się na świadczenie medyczne, wystarczy telefonicznie podać w rejestracji czterocyfrowy kod i numer PESEL, bez konieczności osobistej wizyty w placówce.

  

Gdzie znajdę więcej informacji?

Szczegóły dotyczące zwiększenia finansowania w związku z wprowadzeniem możliwości obsługi e-skierowań w placówkach można znaleźć tutaj:

Więcej informacji na temat e-skierowania przeczytasz tutaj, a także w dokumencie "e_skierowanie_Pytania_i_odpowiedzi" zamieszczonym na dole strony. 

Pliki do pobrania