Dokumentacja integracyjna w zakresie e-kart: zgonu oraz urodzenia

Postać elektroniczna

Centrum e-Zdrowia informuje, iż od dnia 01-06-2022 proces obsługi:

  1. karty zgonu,
  2. karty urodzenia oraz
  3. karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu

zmieni postać z dotychczasowej – papierowej na docelową – elektroniczną.

 

W związku z powyższym Centrum e-Zdrowia udostępnia pierwszą wersję dokumentacji integracyjnej w zakresie usług i operacji związanych z przedmiotowym procesem.

 

Dokumentacja integracyjna obejmuje:

  1. Specyfikację usług;
  2. Pliki WSDL i XSD;
  3. Dokumenty PIK HL7 CD.

  

Pliki do pobrania