Dokumentacja integracyjna dla obszaru Zdarzeń Medycznych i Indeksów EDM - część pierwsza

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia specyfikację interfejsu dla obszaru Zdarzeń Medycznych oraz Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Poprzez Zdarzenie Medyczne należy rozumieć świadczenie zdrowotne, zawierające informacje o zrealizowanych oraz dokonanych, rozpoznanych procedurach medycznych, przekazanych przez Podmiot Leczniczy (zarówno publiczny, jak i prywatny).

Natomiast Indeksy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stanowią informacje o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wytworzonej w ramach Zdarzenia Medycznego.

Opublikowany materiał stanowi pierwszy krok dla dostawców oprogramowania w celu dostosowania własnych rozwiązań informatycznych do przekazywania i korzystania z informacji o Zdarzeniach Medycznych znajdujących się w Systemie P1 oraz Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy Podmiotami Leczniczymi.

  Materiał odnosi się do następujących usług:
 1. W ramach Zdarzeń Medycznych:
  • zapis
  • wyszukanie
  • odczyt
 2. W ramach Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:
  • zapis
  • wyszukiwanie
Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie powyższych usług o dodatkowe funkcjonalności przewidziane do realizacji w ramach etapu (w tym modyfikacja i anulowanie), uwierzytelnianie oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dotyczy to zarówno Zdarzeń Medycznych, jak i Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

Pliki do pobrania