Dokumentacja integracyjna dla obszaru Zdarzeń Medycznych i Indeksów EDM - wersja trzecia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia trzecią wersję specyfikacji interfejsu dla obszaru Zdarzeń Medycznych oraz Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Opublikowany materiał stanowi kolejny krok dla dostawców oprogramowania w celu dostosowania własnych rozwiązań informatycznych do przekazywania i korzystania z informacji o Zdarzeniach Medycznych znajdujących się w Systemie P1 oraz Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy Podmiotami Leczniczymi.

Materiał stanowi uzupełnienie (m.in. w zakresie uwierzytelniania) oraz aktualizację dokumentacji integracyjnej opublikowanej w dniach 2019-08-02 oraz 2019-08-30 w ramach następujących usług:

 1. Zdarzenia Medyczne:
  • zapis,
  • wyszukanie,
  • odczyt,
  • aktualizacja,
  • anulowanie.
 1. Indeksy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:
  • zapis,
  • wyszukanie,
  • odczyt,
  • aktualizacja,
  • anulowanie,
  • przekazywanie logów z operacji udostępniania.
 1. Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:
  • rejestrowanie i aktualizacja mapowania identyfikatora repozytorium na adres usługi udostępniania dokumentów z repozytorium,
  • weryfikacja uprawnień oraz pobieranie tokenu uwierzytelniającego.

Jednocześnie informujemy, iż pod adresem: https://isus.ezdrowie.gov.pl udostępniono środowisko integracyjne wraz z wybranymi usługami biznesowymi celem umożliwienia przetestowania poprawności komunikacji systemów zewnętrznych z Systemem P1.

Zakres usług biznesowych zaimplementowanych na ww. środowisku na chwilę obecną obejmuje:

 • w zakresie Zdarzeń Medycznych: zapis, odczyt, wyszukanie, aktualizację i anulowanie,
 • w zakresie Indeksów EDM: zapis, wyszukanie oraz rejestrowanie i pobranie danych dostępowych do repozytorium.

Lista powyższych usług będzie na bieżąco rozszerzana.

Pliki do pobrania