Doprecyzowanie zakresu przekazywanych danych w zdarzeniach audytowych

ITI-20: Doprecyzowanie zakresu przekazywanych danych w zdarzeniach audytowych (ITI-43)

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje:

 1. W procesie wymiany EDM system podmiotu, któremu udostępniona została dokumentacja, będzie musiał zarejestrować w systemie P1 zdarzenie audytu. Dotychczas nie było to wskazane;

 2. Treść zdarzeń audytu rejestrowanych przez obie strony uczestniczące w procesie (repozytorium oraz podmiot, któremu udostępniana jest dokumentacja) musi być zgodna ze specyfikacją (IHE ITI TF vol. 2b rozdział 3.43.6.1)

 3. W zdarzeniach audytu muszą być przekazywane dane, które umożliwią jednoznaczną identyfikację stron biorących udział w wymianie EDM.

  • W zdarzeniu audytu rejestrowanym przez repozytorium, dodatkowo znajdą się następujące atrybuty:

   • Identyfikator podmiotu pełniącego rolę repozytorium – przekazywany w atrybucie Event/Audit Source/AuditSourceID;

   • Identyfikator podmiotu, któremu udostępniana jest dokumentacja – przekazywany w atrybucie Event/Destination/AlternativeUserID.

  • W zdarzeniu audytu rejestrowanym przez podmiot, któremu udostępniono dokumentację, dodatkowo znajdą się następujące atrybuty:

   • Identyfikator podmiotu pełniącego rolę repozytorium – przekazywany w atrybucie Event/Source/AlternativeUserID (atrybut opcjonalny, powinien zostać przekazany w przypadku kiedy jest znany);

   • Identyfikator podmiotu, któremu udostępniana została dokumentacja – przekazywany w atrybucie Event/Audit Source/AuditSourceID;

   • Identyfikator pracownika medycznego, któremu udostępniana została dokumentacja – przekazywany w atrybucie Event/Human Requestor/UserID (zgodnie ze specyfikacją, liczność elementu Human Requestor wynosi 0..n).

 

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji integracyjnej