Formularz do zgłaszania problemów z wystawionymi e-receptami

Dedykowany formularz

Centrum e-Zdrowia uruchomiło dedykowany formularz, w którym prosimy zgłaszać problemy/błędy dot. wystawionych e-recept. Zgłoszone e-recepty będą weryfikowane i analizowane tak, aby możliwe było przekazanie kompletu błędów do dostawców systemów gabinetowych i podmiotów leczniczych.

Szczegółowe informacje co należy przekazać do CeZ znajdują się pod linkiem: Formularz zgłaszania błędnych e-recept