Funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło funkcjonalności obsługi elektronicznej deklaracji w zakresie:

 

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dodatkowo, w ramach Internetowego Konta Pacjenta, jest prezentowana informacja o bieżącym przypisaniu pacjenta do lekarza, pielęgniarki, położnej oraz do placówki POZ, dla których złożono deklaracje.

 

W celu obsługi deklaracji należy wykonać czynności w oprogramowaniu podmiotu lub wykorzystać dostępną funkcjonalność na stronie gabinet.gov.pl (zgodnie z podręcznikiem użytkownika aplikacji gabinet.gov.pl - sekcja 9.) 

Przypominamy, że prezentowane dane dla deklaracji papierowych pochodzą z zasileń NFZ, dlatego w przypadku niezgodności, prosimy o kontakt.

 


Więcej informacji (w zakresie usługi obsługi e-deklaracji, obsługa techniczna) znajduje na stronie dostępnej dla integratorów: https://isus.ezdrowie.gov.pl/