Funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W 2019 roku udostępniono funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Papierowe deklaracje będą w dalszym ciągu honorowane i funkcjonować będą równolegle z elektronicznymi. Treść deklaracji, tj. zakres informacyjny oraz sposób obsługi w zakresie biznesowym zostanie zachowany. Zmienia się jedynie forma przekazania i obsługa przez zarządzającego w placówce.

 

W jaki sposób placówka zostanie poinformowana o wpłynięciu elektronicznej deklaracji?

Placówki świadczące opiekę medyczną otrzymują - na podany wcześniej adres e-mail - wiadomość informującą o złożeniu przez pacjenta deklaracji wyboru ich placówki. Wiadomość ta zawiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do wyszukania danej deklaracji. Listę przypisanych do Państwa placówki deklaracji w formie elektronicznej, można wyświetlić w oprogramowaniu przystosowanym do obsługi e-deklaracji.

Informacje dot. deklaracji zostaną wysyłane na adres poczty elektronicznej przypisany zgodnie ze specjalnością organizacyjną podstawowej opieki zdrowotnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aktualność adresu poczty elektronicznej sprawdzisz na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/, podając dane swojej placówki POZ. 

 

Mam informacje o elektronicznej deklaracji – co dalej?

Akceptację lub odrzucenie złożonych deklaracji można wykonać na dwa sposoby:

  1. w oprogramowaniu gabinetowym wykorzystywanym w placówce - jeżeli nie posiadasz obsługi deklaracji POZ lub nie wiesz, czy posiadasz - skontaktuj się ze swoim dostawcą systemu w celu ustalenia, czy zintegrował system zgodnie z udostępnioną dokumentacją (dokumentacja jest dostępna pod adresem https://isus.ezdrowie.gov.pl/ );
  2. wykorzystując aplikację gabinetową dostępną pod adresem https://gabinet.gov.pl

Kolejne kroki w aplikacji gabinet.gov.pl:

  1. Deklaracje POZ obsługiwane są z poziomu roli Personel Administracyjny oraz Administrator Podmiotu;
  2. Wybierz funkcjonalność Deklaracje dostępną na stronie głównej panelu bocznego aplikacji;
  3. Wyszukaj złożone, dostępne deklaracje po wybraniu opcji Wyszukaj. W ramach wyszukania, wyświetlą się deklaracje POZ przypisane do wybranego poziomu struktury organizacyjnej, pod warunkiem, że zostały złożone deklaracje;
  4. Złożone deklaracje mają określony status funkcjonalny możliwy do realizacji (wystawiona, anulowana, zaakceptowana). Lista możliwych operacji do wykonania jest prezentowana w kolumnie Akcje;
  5. Wybierz odpowiednią deklarację i zaakceptuj ją wybierając Akceptuj, po wcześniejszej weryfikacji jej poprawności (opcja Podgląd, np. potwierdzenie uprawnień do świadczeń, dane pacjenta etc.). Wybraną deklarację można odrzucić z odpowiednim komentarzem, który zobaczy pacjent na swoim koncie IKP, informującym o powodzie odrzucenia.

Pełna instrukcja znajduje się pod adresem https://gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja

 

Prezentacja złożonych deklaracji elektronicznych oraz informacji z deklaracji papierowych

Elektroniczna deklaracja obsłużona z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl lub wytworzonego oprogramowania dedykowanego POZ jest prezentowana w Internetowym Koncie Pacjenta od razu po zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez placówkę. W przypadku deklaracji papierowych złożonych w placówce, informacja aktualizowana jest w cyklach miesięcznych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Przypominamy, że prezentowane dane dla deklaracji papierowych, pochodzą z danych przekazywanych przez świadczeniodawców do NFZ, dlatego w przypadku niezgodności prosimy o kontakt.


      

Czy obsługa elektronicznych deklaracji wpływa na raportowanie do NFZ?

Sposób przekazywania informacji o pacjentach objętych podstawową opieką zdrowotną przez placówki do Narodowego Funduszu Zdrowia nie ulega zmianie.