Karencja w stosowaniu obostrzeń przy wystawieniu e-recept na leki narkotyczne

Zgłoszenia dotyczące karencji

W nawiązaniu do przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia informacji w zakresie karencji w stosowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368 informujemy, iż na adres recepty_dostep@cez.gov.pl należy przekazać następujący zakres danych:

  1. Nazwa Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (PWDL),
  2. Numer księgi rejestrowej,
  3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail) – tak, aby pracownicy Centrum e-Zdrowia mogli w razie potrzeby skontaktować się w przypadku braków w przekazanym wniosku,
  4. Uzasadnienie wniosku o karencję w stosowaniu obostrzeń (np. brak udostępnionej funkcjonalności umożliwiającej weryfikację recept pacjenta zgodnie z obowiązującymi zasadami),
  5. Data od kiedy możliwe będzie w podmiocie stosowanie zasad i obostrzeń (szacowany termin wdrożenia oprogramowania spełniającego wymogi rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368).

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią oraz kierując pytania na adres e-recepta@cez.gov.pl.