Dawka przypominająca oraz dodatkowa szczepionki przeciwko COVID-19

Komunikat dot. podania dawki przypominającej (booster) oraz dodatkowej (uzupełniającej dla osób z zaburzeniami odporności) szczepionki przeciwko COVID-19 

Treść zaktualizowano dnia 28.09.2021 w nawiązaniu do aktualizacji komunikatu nr 12

Treść zaktualizowano dnia 10.11.2021 w nawiązaniu do komunikatu nr 14

 

Dawka przypominająca: 

Dawka przypominająca

 

 

Dawka dodatkowa uzupełniająca:

Dawka dodatkowa uzupełniająca

    

Osoby uprawnione do przyjęcia dawki dodatkowej (dawka 3/3) to osoby, które zakończyły podstawowy cykl szczepień (posiadają kartę szczepień z oznaczeniem 1 z 1 lub 2 z 2) i jednocześnie są w jednej z grup z zaburzeniami odporności, wskazanej przez Radę Medyczną.

Osoby uprawnione do przyjęcia dawki przypominającej (1 przypominająca) to osoby, które zakończyły cykl szczepień minimum 180 dni licząc od daty wygenerowania e-skierowania (posiadają kartę szczepień z oznaczeniem 1 z 1 lub 2 z 2 lub 3 z 3) i jednocześnie:

  • są osobami po 18 r.ż.
  • lub są pracownikami ochrony zdrowia mającymi stały kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. 

Centrum e-Zdrowia (CeZ) automatycznie wystawi e-skierowania na szczepienia pacjentom powyżej 18 r.ż. oraz pracownikom ochrony zdrowia znajdującym się w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta) oraz ratownikom medycznym. Pozostałym pracownikom ochrony zdrowia e-skierowanie może wystawić lekarz. Przy wystawieniu skierowania należy pamiętać o wskazaniu: 

  • informacji o „dawce przypominającej”, 
  • procedura (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19,
  • oraz rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym.

Bez wskazania powyższych elementów w systemie e-rejestracji nie będzie możliwe odróżnienie dawki przypominającej od dodatkowej. Kod dostępowy do pojęcia e-skierowania uzupełniającego to również 0000. 

 


gabinet.gov.pl

W aplikacji Gabinet.gov.pl wystawiając skierowanie na dawkę przypominającą należy wybrać z listy typ skierowania: Skierowanie na szczepienie (przypominająca) jak na screenie poniżej:

 


 

 

e-rejestracja 

W e-Rejestracji wprowadzone zostały oznaczenia skierowań dla dawki przypominającej i dodatkowej. 

 


 

 

   

Oraz wizyt w grafiku dla dawki przypominającej (P) i dawki dodatkowej (D).

  


Wprowadzenie informacji o wykonanym szczepieniu w aplikacji gabinet.gov.pl

Wprowadzanie informacji o wykonanym szczepieniu zostało dostosowane i teraz w miejscu zalecanej liczby dawek podajemy wartość: „przypominająca”. W celu ułatwienia pracy dodano dodatkowy przycisk, który ustawia poprawną wartość. Po uzupełnieniu danych dotyczących badania kwalifikacyjnego i danych o szczepieniu, należy wybrać przycisk „przypominająca”, a prawidłowe wartości zostaną ustawione automatycznie (numer podawanej dawki: 1, liczba dawek: przypominająca).

 


Unijne certyfikaty COVID-19

Informujemy, że:

  • osoby zaszczepione dawką przypominającą przy próbie pobrania certyfikatu szczepień UCC (Unijny Certyfikat COVID) otrzymują nowy certyfikat z zaktualizowaną datą ostatniego szczepienia i zaktualizowaną liczbą przyjętych dawek szczepionki,
  • osoby zaszczepione dawką uzupełniającą (dodatkową) nie otrzymują nowego certyfikatu, mają dostępny do pobrania certyfikat wygenerowany przy poprzednim szczepieniu (2 z 2 lub 1 z 1 zgodnie w obowiązującymi technicznymi ustaleniami w tym zakresie z krajami UE).