Komunikat w sprawie daty obowiązywania zmian w dawkowaniu oraz kuracji dla recept rocznych

Zmiany w schemacie dawkowania oraz okresie kuracji dla recept rocznych

Zwracamy Państwa uwagę na komunikat Ministerstwa Zdrowia, w którym podano datę 9.05.2024r. jako początek obowiązywania przedmiotowych zmian.

Prosimy o dostosowanie oprogramowania gabinetowego i aptecznego do ostatnich i bieżących publikacji Centrum e-Zdrowia w tym zakresie.