Konsultacje szablonów CDA Karty zgonu i Karty urodzenia (z adnotacją o martwym urodzeniu)

Wersja robocza udostępnionych dokumentów

Udostępnione szablony CDA: Karty zgonu, Karty urodzenia i Karty urodzenia wraz z adnotacją o martwym urodzeniu zostają udostępnione jako pierwsza ich robocza wersja, nad którą trwają jeszcze prace. Zostały opublikowane jako nieobowiązujący materiał roboczy w celu ich konsultacji ze środowiskiem podmiotów medycznych i dostawców oprogramowania. Szablony te będą podstawą funkcjonowania nowego sposobu zgłaszania zgonów oraz urodzeń, które są wprowadzane przez przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Co znajdę w udostępnionych dokumentach?

W ramach udostępnionych materiałów zostały udostępnione:

Przykłady dokumentów HL7 CDA oraz zwizualizowanych w HTML a także szablony DECOR uwzględniające nowe szablony.

 

Masz pytania?

Pytania i uwagi dot. w/w dokumentacji prosimy kierować na adres: p1_edm@cez.gov.pl

 

Pliki do pobrania