Konsultacje dokumentu Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów IT

Centrum e-Zdrowia udostępnia do konsultacji zaktualizowaną wersję dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”. 


Przedłożony dokument powstał w następstwie aktualizacji poprzedniej wersji, opublikowanej na stronie Centrum w lutym 2019 r.


Uwagi należy składać do 11 czerwca 2021 r. zgodnie z załączonym wzorem, przesyłając je do Centrum e-Zdrowia w postaci edytowalnej na adres konsultacjeminwymagan@cez.gov.pl, wpisując w temacie „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.  

Pliki do pobrania