Krytyczna podatność urządzeń Cisco ASA i FTD

Departament Bezpieczeństwa CSIOZ informuje o wykrytej podatności klasy Path Traversal dla urządzeń Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) i oprogramowania Cisco Firepower Threat Defense (FTD).

Podatność ta może umożliwiać nieuwierzytelnionemu intruzowi  uzyskanie dostępu do odczytu i usuwanie wrażliwych plików w systemie.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, wykorzystanie tej luki może uniemożliwić nawiązanie połączenia VPN, a przede wszystkim, atakujący może uzyskać dostęp do infrastruktury sieciowej zaatakowanej organizacji.

            

Rekomendujemy bezzwłoczną instalację poprawek usuwających luki zgodnie z wytycznymi producenta.

          

Szczegóły pod adresem: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43