Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców - aktualizacja

Publikacja zaktualizowanego dokumentu

Centrum e-Zdrowia przygotowało zaktualizowaną wersję dokumentu "Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców". 

Aktualizacja dotyczy: komunikacji z systemem P1, systemem NFZ do obsługi zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz oprogramowaniem komunikacyjnym ZUS służącym do odbioru dokumentów elektronicznych.

Przedłożona druga wersja dokumentu powstała wskutek aktualizacji poprzedniej wersji oraz w oparciu o zamknięte w dn. 11.06.2021 otwarte konsultacje. 

 

Pliki do pobrania