Minister Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania do ZSMOPL

ZSMOPL

                          

Utrzymywany przez CeZ Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) funkcjonuje od kwietnia 2019 r. ZSMOPL jest podstawowym narzędziem stosowanym w codziennej pracy przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, służącym ustalaniu dostępności do produktów leczniczych i wykrywaniu nieprawidłowości występujących w łańcuchu dystrybucyjnym.

                          

Jeżeli prowadzisz aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej, działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej lub inny podmiot odpowiedzialny, raz na dobę zobowiązany jesteś do raportowania do ZSMOPL danych o obrocie:

  1. produktami leczniczymi,
  2. środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
  3. produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, 4) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) - dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat przypominający o obowiązku raportowania. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-przypomina-o-obowiazku-raportowania-danych-do-zsmopl.

 

O czym pamiętać?

Z przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia analiz wynika, że podmioty zobowiązane do raportowania danych o obrotach skupiają się głównie na przekazywaniu informacji o obrocie produktami leczniczymi. Dlatego przypominamy, że obowiązkiem raportowym objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, a także produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) - dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.