Możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl

Dla właścicieli praktyk lekarskich została udostępniona możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl, bez konieczności składania wniosku o dostęp do niej za pomocą standardowej procedury o podłączenie do Systemu P1.

Funkcjonalność ta działa dla osób nieposiadających jeszcze konta w aplikacji.

W celu założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl należy wejść na stronę gabinet.gov.pl i kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę Login.gov.pl, na której możemy zalogować się do aplikacji poprzez Węzeł Krajowy (np. Profil Zaufany). Jeżeli logująca się osoba nie posiada jeszcze konta oraz system odnajdzie praktykę zawodową prowadzoną przez tę osobę, konto zostanie utworzone w sposób automatyczny.

Konta dla pracowników podmiotów leczniczych zakładane są przez administratorów podmiotu. W celu uzyskania dostępu do aplikacji przez podmiot leczniczy, należy złożyć wniosek o podłączenie do systemu P1. Na skutek pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku przez CSIOZ, konto dla administratora podmiotu zostanie założone automatycznie. Od tej chwili administrator będzie mógł zakładać konta dla innych użytkowników.