Nowa wersja 1.50.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Przypomnienie

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 roku została wydana wersja 1.50.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Wersja ta obejmuje:

  • zmiany w zakresie naliczania opłat wnoszonych za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) przez lekarzy i lekarzy dentystów, celem umożliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowego bezpłatnego podejścia do PES,
  • zmiany w EKS umożliwiające kierownikowi specjalizacji udzielenie lub cofnięcie zgody na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza lub lekarza dentystę.