Nowe wersje plików XML Rejestru Produktów Leczniczych

RPL: nowe wersje pików XML

Z dniem 25.10.2022 r. w sekcji Aktualny rejestr produktów leczniczych - nowa struktura XML udostępnione zostaną nowe wersje plików XML wraz ze specyfikacją techniczną plików XML. Pliki XML zostały rozbudowane m.in. o link do ulotki i charakterystyki produktu leczniczego oraz dane o wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii oraz o importerze, u którego następuje zwolnienie serii.

Starsze wersje plików XML publikowane w sekcji Aktualny rejestr produktów leczniczych będą udostępniane do dnia 31.01.2022 r.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie Państwa systemów do wprowadzonych zmian.