Aktualizacja certyfikatu WSS systemu P1 na środowisku produkcyjnym

Zbliża się koniec ważności certyfikatu

W związku ze zbliżającym się końcem ważności certyfikatu SUS-WSS.pem Systemu P1 (ważny do 19.01.2022 r.), którym podpisywane są odpowiedzi z usług z Systemu P1, udostępniony został nowy certyfikat w paczce zip certyfikatów produkcyjnych systemu P1.

Nowy certyfikat ważny jest do dn. 31.12.2023 r.  

Termin wymiany wygasającego certyfikatu zaplanowany został na dzień 17.01.2022 w godz. 22:00 - 24:00.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zewnętrznych (w szczególności aplikacji aptecznych oraz gabinetowych), należy zweryfikować rodzaj rozpoznawania certyfikatu przez oprogramowanie.

 

Uwaga

Ważne jest, aby oprogramowanie korzystające w swoich trusted store z tego certyfikatu wykorzystywało najnowszy, aktualny plik certyfikatu. Ścieżka certyfikacji pozostaje bez zmian stąd, jeżeli oprogramowanie sprawdza jedynie wystawcę certyfikatu, to korzystanie z aktualnego nie jest wymagane.