Nowy termin badania stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych

Przedłużony termin

Informujemy, iż zmianie uległ termin zakończenia VI edycji „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Wypełniony formularz ankietowy można przesłać do Centrum e-Zdrowia do 24 czerwca 2022 roku.

Gdzie znajdę link?

Link do ankiety został przesłany do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 25 maja br. oraz ponownie w dniu 6 czerwca br. na adresy e-mail podmiotów wskazane w ww. Rejestrze.

Masz pytania?

Pytania dotyczące badania prosimy kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: 19 239.