Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej:

W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są od dnia 1 stycznia 2019r. do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego. 

Ponadto ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wskazuje, że:

  • od dnia 1 stycznia 2020 roku recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej,
  • od dnia 1 stycznia 2021 roku dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, będą wymieniane za pośrednictwem SIM.

Równolegle, ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej wskazuje, że od 1 stycznia 2021r. skierowania wymienione w art. 59aa ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

Jednocześnie e-skierowania i e-recepty są przechowywane w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.