Pobieranie zaświadczenia o wyniku LEK i LDEK z SMK I

Pobieranie zaświadczenia o wyniku LEK i LDEK

Informujemy, że wraz z wydaniem wersji 2.4.0 z dniem 30 stycznia br. w SMK I została udostępniona funkcjonalność dla lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiająca samodzielne pobranie zaświadczenia o wyniku Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).

Celem pobrania zaświadczenia o wyniku egzaminu LEK/LDEK należy na ekranie głównym w SMK I wybrać kafelek "Wnioski o egzamin zawodowy". Następnie na liście wniosków o egzamin zawodowy należy wybrać wniosek o egzamin, dla którego lekarz/lekarz dentysta chce pobrać zaświadczenie o wyniku. Po rozwinięciu akcji należy wybrać opcję "Zaświadczenie”. SMK wyświetli zaświadczenie o wyniku egzaminu. Użytkownik może je pobrać i zapisać na dowolnym nośniku.

Ważne: W przypadku wybrania opcji umożliwiającej generowanie zaświadczenia i pojawienia się komunikatu o treści "Brak możliwości wygenerowania zaświadczenia. Skontaktuj się z Centrum Egzaminów Medycznych" należy bezpośrednio kontaktować się z CEM celem uzyskania wyjaśnień.