Pobieranie zaświadczenia o wyniku PES

Uwaga!

Informujemy, że wraz z wydaniem wersji 2.4.0.1 z dniem 16 lutego br. w SMK I została udostępniona funkcjonalność dla lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiająca samodzielne pobranie zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Celem pobrania zaświadczenia o wyniku egzaminu PES należy na ekranie głównym w SMK I wybrać kafelek „Wnioski o egzamin specjalizacyjny”. Następnie na liście wniosków o egzamin specjalizacyjny należy wybrać wniosek o egzamin, dla którego lekarz/lekarz dentysta chce pobrać zaświadczenie o wyniku. Po rozwinięciu akcji należy wybrać opcję "Wydruk zaświadczenia”. SMK wyświetli zaświadczenie o wyniku egzaminu. Użytkownik może je pobrać i zapisać na dowolnym nośniku.

Ważne: W przypadku wybrania opcji umożliwiającej generowanie zaświadczenia i pojawienia się komunikatu o treści "Brak możliwości wygenerowania zaświadczenia. Skontaktuj się z Centrum Egzaminów Medycznych" należy bezpośrednio kontaktować się z CEM celem uzyskania wyjaśnień.