Projectathon P1

Zapraszamy do udziału w Projectathonie organizowanym przez Centrum e-Zdrowia

30 listopada 2021 r. Centrum e-Zdrowia organizuje Projectathon, czyli warsztat poświęcony testom integracyjnym oprogramowania dostawców dla wybranych usług systemu e-zdrowie (P1). 

 

 • Kiedy: 30 listopada 2021 r.
 • Gdzie: w Warszawie, Elektrownia Powiśle ul. Dobra 42, Warszawa oraz zdalnie,
 • Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 22 listopada 2021 r. Liczba miejsc stacjonarnych oraz zdalnych jest proporcjonalna i ograniczona. W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 3 przedstawicieli ze strony jednego dostawcy. Ewentualne zgłoszenie większej liczby osób będzie wymagało zgody CeZ,
 • Dodatkowe pytania dotyczące organizacji warsztatów lub merytoryczne prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@cez.gov.pl.

 

Udział w Projectathonie to wyjątkowa okazja do sprawdzenia funkcjonalności swojego oprogramowania gabinetowego w ramach 3 obszarów P1 tj.: ZM, wymiany EDM i zamawiania e-recept (szczegółowa informacja poniżej). Po warsztatach powstanie dedykowana lista wykonawców, którzy uczestniczyli w Projectathonie i poprawnie przeszli testy.

 

Warunki uczestnictwa

Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa:
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • Posiadanie certyfikatu na środowisku integracyjnym,
 • Zainstalowane dedykowane oprogramowania na własnym komputerze celem zrealizowania scenariuszy testowych (UWAGA: oprogramowanie należy mieć zainstalowane na własnym komputerze celem uniknięcia problemów z ograniczeniem sieci),
 • Zakłada się obsługę przez dostawcę minimum jednego pełnego scenariusza oraz funkcjonalności wynikających z kroków testowych składających się na całość procesu biznesowego danego obszaru,
 • Zakres wykonanych prac w ramach kroku testowego danego scenariusza jest potwierdzany przez CeZ. Potwierdzenie jest odnotowywane i daje podstawę do realizacji następnych kroków scenariusza,
 • Poprawna realizacja wszystkich kroków testowanego scenariusza spełnia wymagania dojrzałości oprogramowania w zakresie obsługi danego obszaru Scenariusze powinny być testowane w docelowej aplikacji poszczególnych uczestników Projectathonu.
 

Informacje dodatkowe

Zaplanowane do realizacji scenariusze testowe umożliwiają prowadzenie testów w różnych zakresach i obszarach przygotowanych rozwiązań systemów gabinetowych.

UWAGA: szczegółowy zakres danych testowych zostanie przekazany bezpośrednio przed Projectathonem.

  

Ramowy opis testów:

W obszarze zamawiania recept: 

CeZ przygotuje:

 1. Dane testowe (wygenerowane zamówienia, recepty),
 2. Zamówienia gotowe do wyświetlenia u Usługodawcy,
 3. Dostęp do wysyłania powiadomień PUSH.
 

Scenariusz pierwszy - z obsługą powiadomień:

 1. Rejestracja adresu dla powiadomień PUSH,
 2. Odebranie powiadomienia PUSH dla nowego zamówienia,
 3. Pobranie wniosku na podstawie identyfikatora zamówienia,
 4. Zmiana statusu wniosku (na podstawie przynajmniej jednej z poniższych opcji):
  • Przy wykorzystaniu wystawienia recepty – w recepcie wskazano nr zamówienia,
  • Przy wykorzystaniu dedykowanej usługi.

 

Oczekiwania wobec dostawców w zakresie scenariusza pierwszego obszaru zamawiania recept:

 1. Przekazanie certyfikatu SSL oraz adresu, pod który będą wysyłane powiadomienia PUSH,
 2. Prezentacja operacji zapisu adresu dla powiadomień PUSH,
 3. Prezentacja operacji pobrania szczegółów wniosku po identyfikatorze,
 4. Prezentacja operacji zapisu recepty z podanym identyfikatorem wniosku,
 5. Prezentacja operacji zmiany statusu wniosku,
 6. Prezentacja rozwiązania obsługi pobrania wiadomości PUSH.

 

Scenariusz drugi - bez obsługi powiadomień:

 1. Pobranie wniosku (na podstawie przynajmniej jednej z poniższych opcji):
  • Na podstawie numeru księgi;
  • Na podstawie danych pacjenta (numer PESEL).
 2. Zmiana statusu wniosku (na podstawie przynajmniej jednej z poniższych opcji):
  • Przy wykorzystaniu wystawienia recepty – w recepcie wskazano nr zamówienia,
  • Przy wykorzystaniu dedykowanej usługi.

 

Oczekiwania wobec dostawców w zakresie scenariusza drugiego obszaru zamawiania recept:

 1. Prezentacja operacji pobrania wniosków dla wskazanego podmiotu,
 2. Prezentacja operacji pobrania wniosków dla wskazanego pacjenta,
 3. Prezentacja operacji zapisu recepty z podanym identyfikatorem wniosku,
 4. Prezentacja operacji zmiany statusu wniosku.

 

  

W obszarze zdarzeń medycznych (dwa scenariusze – dla POZ/AOS oraz hospitalizacja):

CeZ przygotuje:

 1. Listę dokumentów skierowań, osobne skierowanie dla każdego uczestnika Projectathonu,
 2. Zdarzenia medyczne wraz z EDM do wyświetlania w systemie Usługodawcy.

   

Scenariusz pierwszy – POZ/AOS

Główne założenie: W ramach realizacji poniższego scenariusza wszystkie utworzone zasoby zdarzeń medycznych muszą zostać podpisane w celu realizacji operacji wyszukania zdarzenia medycznego przez innego dostawcę.

 1. Zapis zdarzenia medycznego na podstawie skierowania w Systemie P1 uwzględniający zasoby:
  • patient,
  • encounter,
  • condition,
  • procedure,
  • coverage,
  • claim,
  • provenance,
  • observation (opcjonalnie – nie jest wymagany).
 2. Zapisanie do powyższego zdarzenia z punktu 1 dodatkowego zasobu procedury, modyfikacja już istniejącego zasobu (oraz aktualizacja zasobu patient),
 3. Usunięcie wybranych zasobów w ramach zdarzenia medycznego zapisanych w Systemie P1,
 4. Wyszukanie i odczyt wcześniej zapisanego zdarzenia medycznego innego podmiotu testowego.

   

Oczekiwania od dostawców w zakresie scenariusza pierwszego obszaru ZM:

 1. Prezentacja sposobu rejestracji zdarzenia medycznego wraz z wymienionymi zasobami,
 2. Prezentacja sposobu aktualizacji zdarzenia medycznego oraz rejestracji dodatkowego nowego zasobu zdarzenia medycznego,
 3. Prezentacja sposobu usunięcia wybranego zasobu w ramach zapisanego zdarzenia medycznego,
 4. Prezentacja operacji wyszukiwania i odczytu zdarzenia medycznego innego podmiotu testowego oraz zdarzenia medycznego przygotowanego przez CeZ.

   

Scenariusz drugi – hospitalizacja

Główne założenie: W ramach realizacji poniższego scenariusza wszystkie utworzone zasoby zdarzeń medycznych muszą zostać podpisane w celu realizacji operacji wyszukania zdarzenia medycznego przez innego dostawcę.

   

 1. Zapis zdarzenia medycznego na podstawie skierowania w Systemie P1 uwzględniający zasoby:
  • patient,
  • encounter,
  • condition,
  • procedure,
  • coverage,
  • claim,
  • provenance,
 2. Zapisanie do powyższego zdarzenia z punktu 1 dodatkowego zasobu procedury (zmiana oddziału), rozpoznania (zmiana oddziału),
 3. Aktualizacja zdarzenia medycznego po zakończonej hospitalizacji,
 4. Wyszukanie i odczyt zdarzenia medycznego innego Usługodawcy.

    

Oczekiwania wobec dostawców w zakresie scenariusza drugiego obszaru ZM:

 1. Prezentacja sposobu rejestracji zdarzenia medycznego wraz z wymienionymi zasobami,
 2. Prezentacja sposobu aktualizacji zdarzenia medycznego oraz usunięcia wybranego zasobu w ramach zapisanego zdarzenia medycznego,
 3. Prezentacja operacji wyszukiwania i odczytu zdarzenia medycznego innego Usługodawcy oraz zdarzenia medycznego przygotowanego przez CeZ,
 4. Prezentacja sposobu odczytu zdarzenia hospitalizacji (wskazanie, że zdarzenie medyczne jest w trakcie) wraz z zakończeniem zdarzenia hospitalizacji. Prezentacja sposobu budowania zasobu rozliczeniowego,
 5. Prezentacja zapisanego zasobu zdarzenia medycznego w zakresie zapisanych informacji o poszczególnych miejscach udzielania świadczeń, tj. oddziałów z kontekstem udzielonych procedur.

 

  

W obszarze wymiany EDM:

CeZ przygotuje

 1. Dane testowe pacjentów,
 2. Dokumenty EDM do pobrania i wyświetlenia w systemie Usługodawcy,
 3. Zapewnienie dostępu do repozytorium EDM na środowisku integracyjnym.

  

Scenariusze:

 1. Rejestracja repozytorium EDM,
 2. Przekazanie i zaindeksowanie EDM w repozytorium,
 3. Wyszukanie EDM innego Usługodawcy (wszystkich zapisanych podczas Projectathonu oraz CeZ),
 4. Pobranie EDM innego Usługodawcy (od wszystkich uczestników zapisanych podczas Projectathonu oraz CeZ),
 5. Odczyt EDM innego Usługodawcy (od wszystkich uczestników zapisanych podczas Projectathonu oraz CeZ),
 6. Przekazanie logów ATNA do Systemu P1,
 7. Pobranie EDM z repozytorium z udziałem Systemu P1 z uwzględnieniem zgód pacjenta,
 8. Pobranie EDM z repozytorium z udziałem Systemu P1 z uwzględnieniem polityk globalnych/automatycznych.

 

Oczekiwania od dostawców:

 1. Prezentacja sposobu rejestracji repozytorium od strony systemu dostawcy,
 2. Prezentacja operacji zapisu, wyszukania, pobrania i odczytu dokumentów EDM w systemie dostawcy w tym sposobu obsługi EDM pobranego z innego repozytorium,
 3. Prezentacja rozwiązania repozytorium EDM z punktu widzenia systemu dostawcy,
 4. Potwierdzenie przekazania logów ATNA do Systemu P1 – sposób obsługi po stronie systemu dostawcy.