Prosta instrukcja, jak w kilku krokach wystawić e-receptę

Aby wystawić e-receptę:

  • podłącz swój podmiot do Systemu P1
  • zaktualizuj system gabinetowy o moduł e-recepty
  • zapewnij sobie podpis elektroniczny, który umożliwi podpisywanie e-recept (certyfikat ZUS, Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany)
  • wybierz leki, które znajdą się na e-receptach
  • przygotuj hasło/PIN do podpisania e-recepty zgodnie z wybraną metodą podpisu cyfrowego