Przygotowania do wejścia w życie zapisów Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Komunikat Centrum e-Zdrowia

W związku z zaplanowanym wejściem w życie zapisów z Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), Centrum e-Zdrowa przypomina o obowiązku rejestracji wyników badań histopatologicznych.

Obowiązek rejestracji wyników badań histopatologicznych od 21.10.2023 r.

Zgodnie z art. 52 ustawy o KSO, usługodawcy są obowiązani zamieszczać w SIM (w ramach centralnego repozytorium EDM) wyniki badań histopatologicznych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 21.10.2023 r.

Centrum e-Zdrowia przypomina, że dnia 28.04.2023 r. została udostępniona do konsultacji robocza wersja szablonu HL7 CDA dla wyników badań histopatologicznych, dostępna również do pobrania z dedykowanej strony dla integratorów w zakładce „Badania histopatologiczne”.

KSO – Dokumentacja Integracyjna

Rozwiązanie dla KSO zostało przygotowane w oparciu o standard  HL7 FHIR R4 z użyciem interfejsu RESTful API.

Dokumentacja Integracyjna KSO funkcjonuje jako oddzielna strona internetowa, dla której udostępniono nową zakładkę na dedykowanej stronie dla integratorów – „KSO Dokumentacja Integracyjna”.

Elektroniczna karta DiLO

Trwają prace rozwojowe nad elektroniczną kartą DiLO w oparciu o standard FHIR, wykorzystywaną w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej KSO.

Pierwsza wersja profilu zasobu karty DiLO PLKSOOncologicalTreatmentQualification została udostępniona w ramach opublikowanej Dokumentacji Integracyjnej KSO.