Skierowania uzdrowiskowe

Wystawianie e-skierowań

Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe:

  1. rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
  2. rozporządzenie MZ z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej,

dnia 17 marca 2023 r. usługa wystawiania e-skierowań uzdrowiskowych została udostępniona.

Jak wystawić takie e-skierowanie

Jak wystawić e-skierowanie do uzdrowiska w aplikacji gabinet.gov przedstawia instrukcja wideo: https://youtu.be/PuNbcYWWXJ8.

Przypominamy, że do końca czerwca 2023 r. skierowanie do uzdrowiska można wystawić:

  1. Papierowo – wystawienie i potwierdzenie, będzie realizowane na dotychczasowych zasadach a dokumentacja papierowa musi być dostarczona do właściwego miejscowo OW NFZ,
  2. Elektronicznie - wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej a dokument poprawnie zapisany w P1 jest automatycznie przekazywany jest do NFZ.

Komunikacja NFZ z pacjentem będzie w okresie przejściowym realizowana na dotychczasowych zasadach.

Masz pytania?

W przypadku pytań technicznych zachęcamy do kontaktu: gabinet-pomoc@cez.gov.pl.