Stanowisko CSIOZ ws. reguł wystawiania recept z uprawnieniem "S" po 1 lipca 2020 r.

Kto może wystawić receptę z uprawnieniem "S"?

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia, wydanego 22 czerwca 2020 r. w sprawie wystawiania recept z uprawnieniem "S", Centrum e-Zdrowia (dawniej: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) informuje, że do 30 września 2020 r. możliwość ich wystawiania mają tylko lekarze/pielęgniarki POZ.


Co z pozostałymi pracownikami medycznymi?

Po tej dacie uprawnienie uzyskają wskazani w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), pozostali pracownicy medyczni.