Termin składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego (wiosna 2024)

Komunikat w sprawie terminu złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w sesji wiosennej 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 16 c. ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się w dniu 1 marca.

Mając na uwadze powyższe termin składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla sesji wiosennej 2024 r. kończy się z dniem 28 lutego o godzinie 23:59:59. Termin ten nie zostanie przedłużony do dnia 29 lutego.