Udostępnienie dokumentacji integracyjnej dla interfejsu zewnętrznego do obsługi COVID-19

Zlecanie badań w kierunku COVID-19

System Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP) obsługuje całość procesu zlecania badań w kierunku COVID-19 i sprawdzania ich wyników, obsługi kwarantanny oraz izolacji.

Do tej pory Centrum e-Zdrowia udostępniało możliwość obsługi funkcjonalności realizowanych przez EWP jedynie z poziomu portalu rządowego: gabinet.gov.pl 

 

Dokumentacja integracyjna

Z dniem dzisiejszym, Centrum e-Zdrowia publikuje pierwszą wersję dokumentacji integracyjnej przeznaczonej dla dostawców oprogramowania medycznego, chcących nawiązać połączenie z EWP. Usługa zewnętrzna realizowana jest poprzez powołany w tym celu, Serwer Autoryzacyjny Centrum e-Zdrowia dla usług COVID-19.

W pierwszym kroku dokumentacja integracyjna udostępniona zostaje w zakresie procesu uwierzytelniania i autoryzacji na Serwerze Autoryzacji CeZ oraz dla biznesowych operacji dodania zlecenia na badanie COVID-19 do systemu EWP i wyszukania wyników badania pacjenta.

W kolejnych krokach dokumentacja zostanie uzupełniona o kolejne operacje biznesowe: zgłaszanie i przedłużanie izolacji.

 

Dalsze plany

O dalszych działaniach będziemy informować, w tym o planowanym terminie wdrożenia produkcyjnego usługi. Do dnia 25.09., planowane jest wdrożenie usługi na środowisku integracyjnym P1, rozszerzonej już o operację przedłużania izolacji.

 

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonym opisie dostępu do systemu EWP poprzez Serwer Autoryzacyjny Centrum e-Zdrowia dla usług COVID-19. 

 

Pliki do pobrania