Uniemożliwienie zapisu e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć

Zablokowanie możliwości wystawienia

Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawiania e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP).

Dostępność tej funkcjonalności nie miała uzasadnienia medycznego ani systemowego. Mając na uwadze, iż udzielenie świadczeń w SOR/IP pacjentom znajdującym się w stanach uzasadniających udzielenia takich świadczeń nie wymaga skierowania, a obowiązujące przepisy nie przewidują preferencji dla osób ze skierowaniami przy ustalaniu kolejności udzielania świadczeń, blokuje się możliwość wystawiania ww. e-skierowań.

Komunikat zwrotny

Każda próba zapisania e-skierowania do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP) będzie kończyła się błędem i nowym kodem wdrożonej reguły - REG.WER.10392. Wraz z kodem zostanie zwrócony komunikat o treści: Nie wymaga się skierowania dla pacjenta kierowanego na świadczenia udzielane przez SOR/IP.