Włączenie reguły REG.WER.4888 dla aptek

Farmaceutka

Sprawdzenie wyników reguły REG.WER.4888 dla aptek

Prosimy o sprawdzenie, czy w programach aptecznych zwracane są ostrzeżenia reguły walidacyjnej REG.WER.4888, która w przypadku realizacji recept podlegających refundacji - kontroluje, czy w obszarze danych o aptece realizującej receptę - podany został numer Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym apteka ma podpisaną umowę na refundację leków. Podkreślamy, że chodzi o dane płatnika apteki (nr oddziału NFZ, z którym apteka ma podpisaną umowę na refundację leków), a nie o dane płatnika usługobiorcy, który dla osób z numerem PESEL nie jest wymagany. Problem braku raportowania kodu oddziału NFZ apteki, dotyczy ok. 1% aptek.

UWAGA! Informacje o prezentacji ostrzeżeń z Systemu P1 mogą być w Państwa programie aptecznym domyślnie wyłączone. Prosimy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

Jeżeli ostrzeżenia z reguły REG.WER.4888 pojawiają się - prosimy o zaktualizowanie informacji o umowie z NFZ, płatniku/refundatorze i upewnieniu się, że wszystkie niezbędne dane dot. płatnika apteki zostały uzupełnione. Potwierdzeniem poprawności uzupełnienia danych będzie brak zwracanej reguły REG.WER.4888 w przypadku realizacji recept refundowanych.

Przełączenie reguły REG.WER.4888 w tryb BŁĄD

Planowane jest przełączenie REG.WER.4888 w tryb BŁĄD z początkiem grudnia. O konkretnej dacie poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.