Włączenie reguły weryfikacyjnej – możliwe ostrzeżenia w systemie aptecznym

Aktualizacja reguły weryfikacyjnej

W związku ze zniesieniem obowiązku podawania OW NFZ pacjenta zarówno na recepcie, jak i w Dokumencie Realizacji Recepty, w Systemie e-Zdrowie (P1) zostało zaktualizowane działanie reguły weryfikacyjnej - REG.WER.2671 Wymagalność numeru OW NFZ.

Może to powodować pojawianie się ostrzeżeń z tej reguły podczas realizacji recept w systemach aptecznych w najbliższych dniach.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to sytuacja przejściowa (zaplanowana), która wynika z wprowadzenia koniecznych zmian po stronie Centrum e-Zdrowia oraz po stronie dostawców rozwiązań aptecznych.

Wszystkie zapisy Dokumentów Realizacji Recept będą możliwe.