Wprowadzanie szybkich testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 w aplikacji gabinet.gov.pl

Stosowanie testów COMBO w kierunku SARS–CoV–2

Aplikacja gabinetowa gabinet.gov.pl umożliwia pracownikom medycznym rejestrowanie szybkich testów antygenowych przeciw Covid-19. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcji aplikacji pod adresem: https://gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja (str. 348).

W gabinet.gov do wyboru dostępne są 4 rodzaje testów COMBO, na podstawie których możliwe jest wygenerowanie UCC:

Nazwa testu „Inny”

Źródłem słownika jest baza stosowana przez wszystkie kraje biorące udział w projekcie UCC: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat oraz dodatkowe pole na wszystkie testy nieautoryzowane – id: 9999999 – Inny. Testy nieautoryzowane nie dają możliwości wygenerowania dokumentu UCC.

W przypadku, gdy u pacjentki/pacjenta wykonano test COMBO, który nie widnieje w słowniku wspólnie uznawanych testów, dokument w postaci UCC nie zostanie wygenerowany. Lista testów jest stale aktualizowana.

Jeżeli pracownik medyczny rejestruje test, który nie jest widoczny na rozwijanej liście słownika, to powinien wybrać jako nazwę testu „Inny”, o identyfikatorze 9999999.

Pole tekstowe „Opis”

Pracownik medyczny może również przekazać informacje o wykonanym teście np. SARS-CoV-2 + RSV + FLU A/B Ag combo test w polu tekstowym „Opis”. Wpis ten nie jest obligatoryjny.