Wprowadzenie walidacji bloku narracyjnego dokumentu e-recepty

Wobec licznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej budowy zapisów w bloku narracyjnym w strukturze HL7 CDA dokumentu e-recepty, CSIOZ planuje wprowadzić walidację poprawności zapisu bloku narracyjnego – zwanego też tekstowym.
 
 
Weryfikacja dotyczyć będzie wyłącznie dokumentów w wersji PIK 1.3.1.
 
W ramach tego działania, została opracowana struktura bloku narracyjnego oraz dedykowane reguły walidacyjne, których szczegóły zostały zawarte w załączniku.
 
Pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie reguł odbędzie się stopniowo. Na początkowym etapie zwracane będą jedynie ostrzeżenia, a walidacja dotyczyć będzie leków gotowych.
 
Zależy nam na Państwa uwagach, sugestiach i pytaniach, aby możliwym było jak najlepsze przystosowanie rozwiązania do Państwa zapotrzebowania. 

Pliki do pobrania