Wprowadzenie walidacji bloku narracyjnego dokumentu e-recepty - aktualizacja

Wobec licznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej budowy zapisów w bloku narracyjnym w strukturze HL7 CDA dokumentu e-recepty, CSIOZ planuje wprowadzić walidację poprawności zapisu bloku narracyjnego – zwanego też tekstowym.


Weryfikacja dotyczyć będzie wyłącznie dokumentów w wersji PIK 1.3.1.

W ramach tego działania, została opracowana struktura bloku narracyjnego oraz dedykowane reguły walidacyjne. Poniżej znajduje się zaktualizowany plik.

Przypominamy, że wprowadzenie reguł odbędzie się stopniowo. Na początkowym etapie zwracane będą jedynie ostrzeżenia, a walidacja dotyczyć będzie leków gotowych.

Zależy nam na Państwa uwagach, sugestiach i pytaniach, które umożliwią jak najlepsze przystosowanie rozwiązania do Państwa zapotrzebowania.  

Pliki do pobrania