Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych w związku z koronawirusem

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV2 prezentujemy zalecenia dla personelu medycznego i kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą opracowane na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania zakażeń koronawirusem

                           

Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych opracowane na potrzeby zmagań z koronawirusem

Podstawowe informacje

Organizacja triage w szpitalach zakaźnych i niezakaźnych

Przydatne wskazówki dotyczące diagnostyki i leczenia

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

                                  

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz algorytmy dla POZ i SOR

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zalecenia-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-algorytmy-dla-poz-i-sor