Zalety elektronicznego skierowania

Infografika: e-skierowanie, wersja tekstowa poniżej Opis infografiki: e-skierowanie (plik PDF)

Zalety elektronicznego skierowania:

  • Możliwość zapisania się telefonicznie  na wizytę lub badania – obecnie, w przypadku telefonicznego zapisu, należy dostarczyć oryginalne skierowanie nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu telefonicznego. W przypadku otrzymania skierowania w formie elektronicznej,  pacjent będzie potrzebował wyłącznie kodu PIN (otrzymanego w formie SMS - a, mail-a lub w formie wydruku informacyjnego) oraz numeru PESEL. Jest to szczególnie wygodne, jeśli miejsce wykonania świadczenia medycznego znajduje się daleko od miejsca pobytu pacjenta.
  • Ułatwienie rejestracji – dane pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji e-skierowania przez podmiot realizujący
  • Pacjent nie zgubi swojego skierowania - dzięki temu, że skierowanie jest w postaci elektronicznej, nie ma mowy, aby został zagubione. Pacjent, logując się do IKP, zawsze ma dostęp do wszystkich danych potrzebnych do zapisania się na świadczenia medyczne.
  • Nie trzeba dodatkowo podpisywać skierowania – skierowanie wystawione w postaci elektronicznej nie wymaga dodatkowych podpisów. Lekarz podpisuje  e-skierowanie podpisem elektronicznym, który jest prawnie uznany za podpis o takim samym znaczeniu, co podpis ręczny.
  • Nie są potrzebne dodatkowe podpisy elektroniczne – w celu wystawienia e-skierowania można skorzystać z tego samego podpisu, który jest używany do wystawienia e-zwolnienia.
  • Istnieje możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta, zmniejsza również ryzyko np. zbyt częstego badania radiologicznego. 
  • Istnieje możliwość anulowania wystawionego skierowania – w przypadku nieprawidłowości lekarz może anulować skierowanie. Uwaga! W przypadku , gdy skierowanie zostanie już zarejestrowane w placówce realizującej, nie może zostać anulowane. W takim przypadku, należy skontaktować się z pacjentem, aby wycofał swoje skierowanie z podmiotu, w którym je zarejestrował. Dopiero, gdy skierowanie wróci do statusu „Wystawione” może zostać anulowane.