Zalety prowadzenia EDM, w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Przykładowe zalety związane z wytwarzaniem oraz wymianą EDM:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli wrażliwych danych medycznych;
 2. Minimalizacja problemu braku dostępu do kompletu danych medycznych dotyczących pacjentów;
 3. Możliwość pozyskania elektronicznej dokumentacji medycznej istotnej dla realizacji świadczenia zdrowotnych;
 4. Personel medyczny będzie posiadał większą wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta, co przyczyni się do podniesienia jakości procesów leczenia;
 5. Zniwelowanie barier technologicznych związanych z wymianą dokumentacji medycznej;
 6. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwości dostępu personelu medycznego do dokumentacji medycznej pacjenta;
 7. Standaryzacja usług i dokumentów przyczyni się do polepszenia, jakości, kompletności i czytelności dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych;
 8. Poprawa koordynacji procesu leczenia;
 9. Zwiększenie interoperacyjności sektora ochrony zdrowia.
                  
                     
Transkrypcja filmu - korzyści EDM