Zalety prowadzenia EDM, w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Przykładowe zalety związane z wytwarzaniem oraz wymianą EDM:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli wrażliwych danych medycznych
  2. Minimalizacja problemu braku dostępu do kompletu danych medycznych dotyczących pacjentów
  3. Możliwość pozyskania elektronicznej dokumentacji medycznej istotnej dla realizacji świadczenia zdrowotnych
  4. Personel medyczny będzie posiadał większą wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta, co przyczyni się do podniesienia jakości procesów leczenia
  5. Zniwelowanie barier technologicznych związanych z wymianą dokumentacji medycznej
  6. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwości dostępu personelu medycznego do dokumentacji medycznej pacjenta
  7. Standaryzacja usług i dokumentów przyczyni się do polepszenia, jakości, kompletności i czytelności dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych
  8. Poprawa koordynacji procesu leczenia
  9. Zwiększenie interoperacyjności sektora ochrony zdrowia