Zalety recepty elektronicznej

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Zalety recepty elektronicznej

Dla Aptek

  1. czytelna dla farmaceuty – brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
  2. brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta – możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta www.pacjent.gov.pl i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
  3. brak konieczności wydawania odpisów-dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
  5. uproszczenie procesu retaksacji recept

Dla Podmiotów Leczniczych

  1. przyspieszenie i ułatwienie procesu wystawienia recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej
  2. zapewnienie poprawności wystawienia e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty
  3. brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta www.pacjent.gov.pl
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta - możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia
  5. możliwość wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie - ograniczenie kolejek

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dostępna jest całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 19 239.
Dostępny jest także dedykowany adres mailowy: e-recepta@cez.gov.pl.