Zalety recepty elektronicznej

Dla Aptek

  1. czytelna dla farmaceuty – brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
  2. brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta – możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta www.pacjent.gov.pl i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
  3. brak konieczności wydawania odpisów-dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
  5. uproszczenie procesu retaksacji recept      


Lonley wrpaer

Dla Podmiotów Leczniczych
  1. przyspieszenie i ułatwienie procesu wystawienia recept- dzięki zastosowaniu formy elektronicznej
  2. zapewnienie poprawności wystawienia e-recepty- dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty
  3. brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty- dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta www.pacjent.gov.pl
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta- możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia
  5. możliwość wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie- ograniczenie kolejek    


Pomoc techniczna
Pomoc techniczna dostępna jest 7 dni w tygodniu, w godzinach: 6.00 - 21.00 pod numerem telefonu 19 457.  
Dostępny jest także dedykowany adres mailowy dla e-recepty: e-recepta@csioz.gov.pl