Zapis wywiadu farmaceuty (karta porady) w ramach usług dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Zapis karty porady farmaceuty

W aplikacji gabinet.gov.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na zapis karty porady farmaceuty.

Aby poprawnie przejść przez proces zapisu dokumentu, należy:

 1. Zweryfikować prawo pacjenta do świadczeń udzielanych w ramach środków publicznych - eWUŚ. Aby to było możliwe należy:

  • uzupełnić w gabinet.gov.pl dane umowy z NFZ o udzielaniu świadczeń w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego,

  • nadać farmaceucie uprawnienia operatora eWUŚ w kontekście zawartej umowy na portalu świadczeniodawcy (w przypadku pytań, jak prawidłowo nadać uprawnienia, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Oddziałem Wojewódzkim NFZ),

 2. Wprowadzić dane pacjenta,

 3. Wypełnić i podpisać Kartę Porady - przeprowadzić wywiad i uzupełnić ocenę wywiadu,

 4. Wystawić e-receptę.

Poniżej znajdą Państwo link do instrukcji wideo pokazującej jak korzystać z nowej funkcjonalności w aplikacji Gabinet.gov: link.

Rozliczenie kart porad farmaceuty

W gabinet.gov.pl jest dostępna również funkcjonalność rozliczenia SWIAD dla wprowadzonych kart, o których mowa powyżej.

 1. W tym celu należy zalogować się do gabinet.gov.pl w roli administratora apteki: Administrator musi uzupełnić dane poświadczeń z NFZ – zakładka dane podmiotu -> dane logowania do sprawozdawczości NFZ. Informacje dostępne we właściwym OW NFZ.

 2. Następnie należy zalogować się w roli farmaceuta w kontekście apteki, w której udzielona była porada (wygenerowano kartę konsultacji).

 3. Z menu bocznego wybrać sekcję „obsługa rozliczeń SWIAD” „wykonane usługi”.

 4. Wyszukać porady, wykorzystując dostępne filtry.

 5. Gdy status weryfikacji usługi jest poprawny (widnieje „ok”), wówczas usługa jest gotowa do przekazania danych w celu rozliczenia do NFZ.

 6. W sytuacji, gdy dla danej usługi status to „błąd”, należy zweryfikować jego przyczynę i poprawić nieprawidłowości.

 7. Jeżeli świadczenie uzyskało status „zażądaj rozliczenia” należy wygenerować szablon rozliczeniowy przez portal NFZ. Informacje dostępne w OW NFZ.

Szczegółowa instrukcja wideo jak przygotować rozliczenie znajduje się pod adresem: link.