Zestaw rekomendacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia

Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia - zestaw rekomendacji funkcjonalnych oraz organizacyjnych

W związku z publikacją Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie działań NFZ mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, którzy są podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) prowadzącymi szpital, Centrum e-Zdrowia publikuje rekomendacje w zakresie realizacji tych zadań w czterech priorytetowych kierunkach:

  • konieczność ochrony danych medycznych,
  • ochrona poczty elektronicznej,
  • ochrona brzegu sieci,
  • ochrona stacji roboczych.

Dokument „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia” jest zestawem rekomendacji funkcjonalnych oraz organizacyjnych.

Publikowane rekomendacje nie są obowiązującymi zaleceniami do wykonania, a jedynie wskazówkami, których celem jest wskazanie możliwych kierunków działania.

Pliki do pobrania