Zgłoszenie danych o użytkownikach systemów SDS i e-rejestracji

Zgłoszenia na szczepienie przeciw COVID-19

Centrum e-Zdrowia udostępniło w aplikacji gabinet.gov.pl możliwość zgłoszenia na szczepienie przeciw COVID-19 użytkownikach systemów: System Dystrybucji Szczepionek (SDS) oraz e-rejestracja.

Po zalogowaniu się do gabinet.gov.pl osoba, która działa z upoważnienia i w imieniu podmiotu wykonującego działalności leczniczą, który zakwalifikował się do Narodowego Programu Szczepień, musi wykonać czynności opisane poniżej. Niezbędne upoważnienia do działania w imieniu podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz zgody do przetwarzania danych przechowywane są wyłącznie w tym podmiocie.

 

Instrukcja zgłoszenia użytkownika:

  1. Wybrać po lewej stronie z Menu opcję: Przesyłanie plików/wiadomości.
  2. Następnie z listy Rodzaj zgłoszenia” wybrać „Zgłoszenia danych o użytkownikach systemów SDS i e-Rejestracji” oraz zaznaczyć „Bez przesyłania pliku”.

Gotowa treść wiadomości jest automatycznie generowana z poziomu systemu gabinet.gov.pl.

 

 

Dalsze kroki

Proces kończy się po naciśnięciu przycisku „Prześlij”.

Na podstawie powyższego zgłoszenia, zawierającego kluczowe dane (tj. nr PESEL, rola biznesowa, poziom struktury organizacyjnej) dla funkcjonowania systemu e-rejestracji oraz SDS możliwe będzie zasilenie wskazanych systemów i docelowe ich użytkowanie.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu za pomocą adresu mailowego: gabinet-pomoc@cez.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 19 457