Zlecanie badań na obecność COVID w gabinet.gov.pl

Dodawanie użytkowników w aplikacji gabinet.gov.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby podczas dodawania przez administratora w aplikacji gabinet.gov.pl użytkowników uprawnionych do zlecania badań na obecność COVID, przypisywać pracownika medycznego do najniższego poziomu struktury organizacyjnej podmiotu będącego Podstawową Opieką Zdrowotną. W większości przypadków będzie to komórka organizacyjna identyfikowana VII cz. Kodu resortowego Państwa Podmiotu. Wyjątek stanowią podmioty, dla których jednostka jest najniższym poziomem struktury organizacyjnej. Wówczas wybieramy całą jednostkę.

Jeżeli dokonaliście Państwo prawidłowego przypisania użytkownika do komórki (jednostki) w aplikacji gabinet.gov.pl powinna pojawić się opcja „Zlecenia badań” (pomiędzy zakładkami „Skierowania”, a „Zgłoszenia chorób zakaźnych”).

 

Kontakt

W przypadku, gdy mimo właściwego przypisania użytkownika, po zalogowaniu się w roli lekarz i wybraniu konkretnej komórki/jednostki organizacyjnej nadal nie widać opcji „Zlecenia badań”, należy wysłać zgłoszenie pod adres gabinet-pomoc@cez.gov.pl, podając numer księgi rejestrowej podmiotu.

 

Film instruktażowy

Dodatkowo poniżej znajduje się film instruktażowy, jak należy dodać użytkownika i przypisać właściwą komórkę organizacyjną.